Milevské muzeum březen 2017

Výstava brouků a motýlů z celého světa v Milevském muzeu. Výstava bude doplněna

výtvarnými díly dětí nižšího stupně základních škol a kroužků, na dané téma.

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Dům dětí a mládeže Milevsko

Domov svaté Anežky Týn nad Vltavou

Je zde vystaveno na 1400 exponátů.

Obrázky dětí.