Muzeum v Sedlčanech březen 2016

V Sedlčanském muzeu proběhne od 4. března do 24. dubna výstava dýmek, s názvem "ČESKÉ DÝMKY DŘÍVE A NYNÍ"

Průřez tvorbou českých výrobců od předválečných dob, až po současnost. Na této výstavě se podílí velkou měrou můj dobrý kamarád Radek Jůza.

Je zde vystaveno na 350 dýmek, od 30ti výrobců, plus doplňkové dobové předměty.

Pár fotek z instalování dýmek. Dýmky od Antonína Zieglera.

 

 

Výrobce dýmek Pavel Háp.

 

Několik současných výrobců dýmek.

Celkový pohled na výstavu.

 

Přišel se podívat i dýmkař kníže Karel Schwarzenberg.

Jako první z přítomných si koupil mojí knížku. Je mi ctí.

O autogram do knížky požádal také nožíř ze Sedlčan pan Bareš. Děkuji.