CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Domov svaté Anežky, o.p.s.

Čihovice 30, Týn nad Vltavou

Dlouhá léta členové dýmkařského klubu Dýmka.net podporují tyto chráněné dílny. Za ta léta se spolupráce prohloubila

a samovolně přeměnila v blízký vztah, který všichni členové klubu cítí a v podstatě si vzali Anežku za "vlastní."

Je nádherné, co dokážou "obyčejní" lidé udělat pro postižené děti. Vždy a zase znovu, pokaždé smekám před svými

dýmkařskými kolegy. Použiju svá slova - dýmkaři mají srdce na dlani.

Každý rok pořádáme v rámci klubu několik akcí pro získání finančních prostředků pro Anežku a tak se snažíme

alespoň trochu přispět k lepšímu životu těchto dětí a k fungování Domova sv. Anežky. I na tomto srazu jsme předali

panu řediteli Dudlíčkovi šek, tentokrát s částkou převyšující 62.000,-Kč.

V roce 2014 jsme měli svůj celorepublikový sraz právě v prostorách domova, abychom lépe poznali prostředí

a život v Anežce. Tento domov vznikl na popud rodiny Netíků z Čihovic a sousedí se statkem, na kterém Netíkovi

hospodaří. Dá se říct, že je to jeden areál. A každý rok tato rodina pořádá pro děti z Anežky, sociální pracovníky,

rodiče, přátele a sponzory "dožínky" s programem a pohoštěním. Klobouk dolů před rodinou Netíků.

 

Domov sv. Anežky.

Dožínky v Čihovicích

Kaple Svaté Anežky, postavená k 10. výročí Domova sv. Anežky, umístěná naproti přes silnici.

Předání jednoho z šeků od dýmkařů, bývalému dlouholetému řediteli Mgr. PhD. Janu Šestákovi.

Další šek se předával v Milevském muzeu na výstavě dýmek, tentokrát už ředileli Mgr. Janu Dudlíčkovi.

Na výstavu přijela velká část Anežky. Děti si mohly mimo jiné potěžkat historickou šavli, kterou pro tuto

chvíli zapůjčil  ředitel muzea pan Šindelář.


I náš klub využívá šikovné ruce z Anežky a objednává si u nich některé výrobky. Například krásné hrnky

s dýmkařským motivem. Kterých už nadělali skoro tisíc.